Ännu mera

Vi har blivit tvingade att öppna luckorna ännu mer. Tillrinningen i natt var extrem och det kommer trycka på ännu mer de kommande dagarna. Vi har fått 100mm regn och det har regnat uppströms med. Vi tappar 10 kubikmeter/sek nu och sjön hade ökat från det vi räknat med på 9cm till 21cm utan åtgärd.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *