På gång

Snart ska sluttampen på projektet starta. Det ska röjas lite mer buskar och det ska grävas en del. Detta för att åstadkomma en mer växlande miljö med vattenspeglar och vattenvägar så att vattnet sprider sig mer över hela våtmarken och inte som tidigare bara letts i ett rakt dike igenom den. Syftet är att förbättra både för den biologiska mångfalden men också för den så kallade hydrologiska funktionen. Vattnet buffras vid höga flöden och näringen från omgivande jordbruksmarker fångas upp av växtligheten.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *