Askmyran

Den utdikade Askmyran ska återvätas så att den återigen binder CO2 samtidigt som det bildas ett skogsvatten för ökad biologisk mångfald på randen till den stora skogsbranden. Det är något oklart om hur mycket brandområdet läcker med avseende på olika ämnen och näring men oavsett det så kommer Askmyran att fungera som ett filter och samtidigt en vattenuppehållande funktion för att minska problem med översvämningar vid höga vattenflöden. Bävern har redan börjat med jobbet och skogsnäppa finns på lokalen.