Sörhörende by

En gammal bergslagsby

Söder om Hörendesjön i en skyddad vik ligger Sörhörende by i skydd av Ekesberget i nordväst och blickande ut över Stenbroviken. Byn finns omnämnd redan i skrift redan 1370, då vid namn Sydhyrindhæ *. Byn förmodas dock varit bebodd redan under stenåldern.

Den gamla färdvägen in mot byn som ringlat från Hörnsjöfors passerar ”Vad” innan vägen i en brant backe når byn. Bebyggelsen är mycket gammal och det finns många spår och rester från tiden då järnframställningen var viktig i Sverige. Malm bearbetades i stångjärnshammare vid Stora Vallsjöns utlopp, Wahlsiö/Sörhörende hammare. Hytta, såg/kvarn har också funnits nära Sågbäckens mynning i Hörendesjön. Rester av mängder med kolmilor och kolarkojor finns uppe på skogen.

Byn ligger precis i kanten av den stora branden som drabbade bygden 2014. Byn klarade sig om genom ett under. En knivskarp gräns går mellan straxt bortom gården Hyttfallet. Det mesta av skogen är nu borta och flera fastigheter brann ner till grunden. Boende flydde hals över huvud för den totalt skenande branden.

Sörhörende by. Gårdarna i byns oskiftade kärna syns i bildens högra del. De kallas från vänster till höger i bykärnan, där man ser att byvägen kommer upp till byn, Ol-Anders, Ol-Ers, Jägerns och Mats-Lars. Utanför bild till vänster ligger Sörgården och till höger utanför bild Norrgården. Vid det stora laga skiftet i mitten av 1800-talet flyttades flera gårdar ut från bykärnan både norrut där Bohlströms och Hörnskogs gårdar nu ligger och åt söder där Mattsons (syns i vänsterkant av bilden), Klockarhålet och Hyttfallets finns. De två sista ligger ännu längre söderut utanför bild.