Sörhörende by

En gammal bergslagsby

Söder om Hörendesjön i en skyddad vik ligger Sörhörende by i skydd av Ekesberget i nordväst och blickande ut över Stenbroviken. Den gamla färdvägen in mot byn som ringlat från Hörnsjöfors passerar ”Vad” innan vägen i en brant backe når byn. Bebyggelsen är mycket gammal och det finns många spår och rester från tiden då järnframställningen var viktig i Sverige. Malm bearbetades i stångjärnshammare vid Stora Vallsjöns utlopp, Wahlsiö/Sörhörende hammare. Hytta har funnits nära Sågbäckens mynning i Hörendesjön. Rester av mängder med kolmilor och kolarkojor finns uppe på skogen.

Sörhörende by. Gårdarna i byns oskiftade kärna syns i bildens högra del. De kallas från vänster till högre Ol-Anders, Ol-Ers, Jägerns och Mats-Lars. Vid det stora laga skiftet i mitten av 1800-talet flyttades flera gårdar ut från bykärnan både norrut där Bohlströms och Hörnskogs gårdar nu ligger och åt söder där Mattsons, Sörgården, Klockarhålet och Hyttfallets gårdar finns.