Hörendesjön del av ramsarområdet

På kanten till bergslagen där mälarslätten ersätts av skog och omväxlande kuperade marker med sjöar, ängsmarker och hällemarker ligger källflödena till Svartådalen med Hörendesjön som en viktig källsjö med utlopp vid Hörnsjöfors. Svartådalen är upptaget i Ramsarkonventionen som ett viktigt område att bevara och hävda där nedströms liggande Nötmyran, Fläcksjön och markerna ner mot Västerås klassas högt. Hörendesjön är en viktig del i detta vattensystem.

Sjön ligger precis på gränsen där mälarslätten slutar och bergslagen början. Den östra delen av sjön är relativt grund med dybottnar och stränderna kantas av vass medan den västra är djup med stenstränder.