Hörendesjön

På kanten till bergslagen där mälarslätten ersätts av skog och omväxlande kuperade marker med sjöar, ängsmarker och hällemarker ligger källflödena till Svartådalen med Hörendesjön som en viktig källsjö med utlopp vid Hörnsjöfors. Ett gammalt bruk med anor från medeltiden. Vid bruket finns rester av både tegelbruk, såg, kvarn och järnframställning drivet av vattenkraft vid Hörendesjöns utlopp. Svartådalen är upptaget i Ramsarkonventionen som ett viktigt område att bevara och hävda där nedströms liggande Nötmyran, Fläcksjön och markerna ner mot Västerås klassas högt. Att Hörendesjön är en viktig del i detta vattensystem måste innebära att Hörendesjön omfattas av detta skydd.

Sjön ligger precis på gränsen där mälarslätten slutar och bergslagen början. Den östra delen av sjön är relativt grund med dybottnar och stränderna kantas av vass medan den västra är djup med stenstränder.

Syftet med denna sida och dessa projekt är att visa på de natur- och kulturvärden som finns vid Hörendesjön vars existens och välmående är en förutsättning för hela Svartådalen. Fram tills nu har sjön använts som magasin för vattenkraft och andra intressen nedströms. Det är dags att sätta det lokala perspektivet i centrum. De lokala krafterna och engagemangen vid Hörendesjön är en förutsättning för att Svartådalen ska kunna fortsätta att frodas.