Inventering fåglar

Artlista för Stenbroviken 2020-2023:

Kanadagås
Grågås
Sångsvan
Bläsand
Kricka
Gräsand
Vigg
Knipa
Storskrake
Nattskärra
Tornseglare
Gök
Skogsduva
Ringduva
Vattenrall
Sothöna
Trana
Skäggdopping
Tofsvipa
Storspov
Brushane
Morkulla
Enkelbeckasin
Drillsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Gluttsnäppa
Skrattmås
Fiskmås
Fisktärna
Storlom
Rördrom
Gråhäger
Ägretthäger
Fiskgjuse
Bivråk
Kungsörn
Duvhök
Brun kärrhök
Röd glada
Havsörn
Sparvuggla
Kattuggla
Mindre hackspett
Större hackspett
Spillkråka
Lärkfalk
Varfågel
Nötskrika
Skata
Kaja
Korp
Blåmes
Talgoxe
Sånglärka
Ladusvala
Stjärtmes
Lövsångare
Gransångare
Rörsångare
Svarthätta
Trädgårdssångare
Ärtsångare
Törnsångare
Nötväcka
Stare
Taltrast
Dubbeltrast
Koltrast
Rödhake
Svartvit flugsnappare
Järnsparv
Pilfink
Gråsparv
Sädesärla
Bofink
Bergfink
Tallbit
Grönfink
Mindre korsnäbb
Gulsparv
Sävsparv