Situationen ser ljusare ut

Vattnet har börjat sjunka. Eller rättare sagt tillrinningen har minskat. Länsstyrelsen har varit inkopplad och fått hela bilden vid Hörnsjöfors och Hörendesjön. Vi har fått godkänt för hur vi har agerat. Vi har nåtts av ett antal påhopp och sura miner av personer som verkar tro att Hörendesjön är den stora källan och ursprunget till …

Svartåns avrinningsområden och hur vatten ackumuleras till utflödet vid Västerås

En bild som visar avrinningsområdet uppströms i olika punkter från källflödena ner till Västerås. Avrinningsområdena visas i procent av värdet i Västerås (som är 770 kvadratkilometer). Klicka på artikelns rubrik för att se bilden. (Ett avrinningsområde är det område från vilket vatten dräneras till ett vattendrag uppströms en viss punkt.)

Nära Force Major

Tillflödet till sjön fortsätter i oförminskad skala. Det har runnit till ca 2 miljoner kubikmeter de senaste två dygnen från det 150 kvadratkilometer stora avrinningsområdet ovanför oss. Markerna är helt mättade i tillflödesområdena så tillflödet är enormt. Vi har tvingats till att öka utflödet till historiskt höga nivåer för att parera situationen. Sjönivån verkar just …

Ännu mera

Vi har blivit tvingade att öppna luckorna ännu mer. Tillrinningen i natt var extrem och det kommer trycka på ännu mer de kommande dagarna. Vi har fått 100mm regn och det har regnat uppströms med. Vi tappar 10 kubikmeter/sek nu och sjön hade ökat från det vi räknat med på 9cm till 21cm utan åtgärd.

Extrema flöden

Tillflödet till Hörendesjön uppifrån tillrinningsområdena är enormt och har varit så i flera veckor. Markerna är mättade så mycket lite fastnar i mossar och vegetation. Tillrinningen ligger på ca 1/2 miljon kubikmeter per dygn. Sjöns tillrinningsområdet på ca 150 kvadratkilometer bidrar med så mycket vatten att sjön skulle stiga med 8cm per dag om vi …

Bromsa vattenflödena

Samtidigt som de extrema vattennivåerna drabbar oss håller vi på med grävarbete i Stenbroviken. För att bromsa vattenflöden behövs fler slingrande vattendrag och återvätning av tidigare utdikade torvmossar. Detta är ett av målen med projektet i Stenbroviken. Forna tiders utdikningsprojekt har skapat problem där mossar torrlagts och där vattnet leds direkt via raka diken vidare …

Ännu mera regn

Under de senaste 10 dagarna har vi fått ett totalt tillflöde till Hörendesjön på ca 1,5 miljon kubikmeter vatten. Det motsvarar ca 30 cm höjning av sjön. Sjön ligger på övre dämningsgräns så vi kan inte buffra mer vatten utan måste släppa vidare vatten för att följa vattendomen.

Mycket nederbörd

Vi har de senaste 4 dagarna fått över 100mm regn. Sjön hade stigit 18cm över dämningsgräns om vi inte ökat utflödet i Hörnsjöfors. Det är flera dagars fördröjning på tillflödet uppströms ifrån som måste hanteras.

Höga vattenflöden

Vi har fått mycket regn. På två och ett halvt dygn har vi fått extremt mycket regn på kort tid samtidigt som tillflödet till sjön av samma anledning är högt från omgivningen och uppströms sjöar. Detta ska passera Hörnsjöfors. Vid extrema regn som nu drabbar oss ökas flödet där för att kompensera detta. Den landyta …