Sågbäcken

Vid Sågbäcken är tanken att restaurera den nedersta delen av en gammal bäckravin och att skapa en vattenmiljö där ravinen slutar. Buskage ska röjas bort och en del grävarbete ska utföras för att skapa en miljö som gynnar den biologiska mångfalden, fungerar som vattenbuffert och för rening av näringsämnen från omgivande jordbruksmark. Dessutom vill vi lyfta fram denna historiska plats. På platsen finns en gammal lämning av en hytta som brukats under järnepoken. Platsen kallas Hyttfallet av denna anledning.