Besökare

Denna skylt har satts upp vid parkeringsplatsen markerad med ett rött P på kartan. Där kan du parkera så att du inte står ivägen för den lokala trafiken. En del tung trafik passerar så visa hänsyn. Du får en bra överblick över våtmarkens från vägen. Om du går in i kohagen så var noga med att stänga efter dig. Korna är snälla men det är ju alltid bra att vara försiktig.