Hot

Det stora hotet och risken att hela projektet misslyckas:
Den stora utmaningen för restaureringen av Stenbrovikens våtmark är de stora vattennivåändringarna i Hörendesjön och att sjön tidvis töms till dammluckans miniminivå vid Hörnsjöfors.

Det är mycket viktigt att våtmarken översvämmas under våren och att det finns klara vattenytor även under sommaren. Detta är mycket viktigt för att resultaten ska uppnås och att allt ska fungera. Annars spolieras gäddlek och fågelhäckningar och viken växer åter igen.

En vattennivå som utgår från en hög nivå vår och försommar som ger översvämning i våtmarken med en mindre variation/sänkning under torrare perioder. Inte med över en meter som läget är idag. Läs mer under Hörendesjön.