Om projektet

Projektet bedrivs i samarbete med Sala Kommun och Länsstyrelsen i Västmanland. Det kan genomföras tack vare Naturvårdsverkets LONA-stöd, Lokala Naturvårdssatsningar, privata initiativ och privat medfinansiering.

Projektet godkändes och start kunde ske i september 2021 och pågår tom vintern 2023/24.

Förberedelserna har tagit ett par år i anspråk med att samverka med Sala kommun (Naturvård på miljöenheten) och Länsstyrelsen i Västmanland liksom markägare och lokala entreprenörer för att finna lösningar på hur en renovering skulle kunna genomföras samt att planera och göra erforderliga ansökningar. Vi har också tagit hjälp av erfarna rådgivare för att planera projektet, Sören Eriksson Naturvård AB och WRS AB.

Det praktiska genomförandet har utförts av lokala entreprenörer som Endaco AB, Martin Johansson Entreprenad, Svartådalens Flis & Pellets AB med flera.