Vattenståndet

Vattennivån under 2022-23. Under vintern 2022 sänktes nivån i Hörendesjön till nära minimigränsen. Resultatet blev hängande sjöisar och råkar och skadad miljö i strandzonen. Den torra inledningen av sommaren 2023 följdes av störtregn (ett 50-årsregn har vi fått veta efteråt) under augusti och september. Tillflödet var dramatiskt och luckorna vid Hörnsjöfors fick i princip öppnas fullt vilket nog inte hänt sedan 1967 vid senaste 100-års regnet. Det kom så mycket vatten att sjön fylldes till sina breddar på nolltid. Sjön steg med 17 cm per dygn vilket motsvarar 1 000 000 kubikmeter vatten per dygn eller ofattbara 2 miljarder liter.

Nivåkurvor för 2022 och 2023:

Stora variationer. Variationerna av vattennivån i Hörendesjön har länge varit ett stort miljöproblem. Dels har den varit stor dels har den inte följt naturliga flödesändringar utifrån årstid och nederbörd. Detta har varit problematiskt både ur naturmiljöperspektiv men också stor påverkan för boende och friluftsliv både runt sjön men också nedströms flacka marker.

Utmaning. Att minska de stora och irrationella variationerna av vattenståndet i sjön och låta nivåerna liksom flödet genom sjön följa en mer naturlig variation under årstiderna.

Förening. En ideell intresseförening har sedan våren 2023 rådighet över Hörendesjöns vattennivå. Syftet är åstadkomma en mer naturlig variation av vattenstånd och flöden för att få bättre miljö både vid sjön som nedströms. En reglering som inte styrs av irrationella prioriteringar av vattenkraftsbolag nedströms är målet.

Avstämning med tillsynsmyndigheten har gjorts under det 50-årsflöde som drabbade bygden under hösten 2023. Avstämningar kommer fortsätta löpande även i fortsättningen.