Vattenståndet

Vattennivån under 2022-23. Under vintern 2022 sänktes nivån i Hörendesjön till nära minimigränsen. Resultatet blev hängande sjöisar och råkar och skadad miljö i strandzonen. Den torra inledningen av sommaren 2023 följdes av störtregn under augusti och september. Tillflödet var massivt och luckorna vid Hörnsjöfors fick i princip öppnas fullt vilket vi inte tror har hänt förut. Det kom så mycket vatten att sjön fylldes till sina breddar på nolltid. Sjön steg med 17 cm per dygn vilket motsvarar 1 000 000 kubikmeter vatten per dygn eller ofattbara 2 miljarder liter.

Stora variationer. Variationerna av vattennivån i Hörendesjön har länge varit ett stort miljöproblem. Dels har den varit stor dels har den inte följt naturliga flödesändringar utifrån årstid och nederbörd. Detta har varit problematiskt både ur naturmiljöperspektiv men också stor påverkan för boende och friluftsliv både runt sjön men också nedströms flacka marker.

Utmaning. Att minska de stora och irrationella variationerna av vattenståndet i sjön och låta nivåerna liksom flödet genom sjön följa en mer naturlig variation med vårflod, torrare sommarperioder, höst och vinterflöden.

Förening. En ideell intresseförening har bildats för att återföra rådigheten över Hörendesjöns vattennivå till bygden. En mer naturlig variation i sjön och flöde genom den för att få bättre naturlig miljö både vid sjön som nedströms. En reglering som inte styrs av irrationella prioriteringar av vattenkraftsbolag nedströms är målet.

Avstämning med tillsynsmyndigheten gjord och information och utbyte har gjorts med denna kring läget under augusti och september då stora mängder vatten passerat Hörendesjön.