Vattenstånd

Idag regleras vattennivån i sjön utifrån den vattendom som gäller. Se nedan. Den säger att vattennivån ska ligga som lägst på 61,07 meter över havet och som mest på 62,32 under höst, vinter och vår och mellan 61,07 och 62,02 under sommaren. Det är en variation på hela 1,2m.

I praktiken har regleringen följt den inritade kurvan i bilden under tidigare år. Under vintern och innan vårfloden har nivån legat på ca 61,5möh för att under vårfloden öka till nära maxgränsen för att sjunka undan något under sommaren och hösten innan höstregnen fyllt på.

Under vintern 2022-23 har nivån sänkts till nära mingränsen med anledning av låga vattenflöden och det flöde som behövts göras för att försörja Svartån med vatten och för andra intressen nedströms Hörendesjön.

Den stora utmaningen för vårt projekt är sjöns vattennivå. Det är mycket viktigt att våtmarken översvämmas under våren och att det finns vissa vattenytor även under sommaren. Detta är mycket viktigt för att det ska fungera. Sjöns variation av vattenståndet är ett problem då dagens vattennivåreglering styrs av andra syften än att få en naturlig variation med årstiderna vilket våtmarken behöver. Vattenståndet kan variera med hela 1,20m under året mot en lämpligare nivåvariation på ca 0,5m med högt vatten under våren.