Rönningen

Med mycket stor försiktighet ska miljön för dessa förbättras. Det gäller både vattenmiljön på ängen men också de miljöer nedströms bäcken som den större vattensalamandern behöver under den tid på året då den ej vistas i vatten. Här finns en rik miljö med alskog och växlande tuvpartier och våtare partier som behöver skyddas.

Den gamla ängsladan försvann i branden 2014. Endast tegel och hörnstenar vittnar om den slåtter om här varit. Ängen har dikats ut och nu återstår endast ett smalt dike. I diket återfinns både mindre och större Vattensalamander. Inventering 2020 visade närvaro av båda arterna. Se bilder nedan. Det fanns en oro att skogsbranden skulle förstöra de övervintringsmark som främst den större Vattensalamandern kräver men det verkar som om den har lyckats hitta lämplig biotop att leva under den tid den inte vistas i vatten och övervintra i. Ett av projektets mål är att säkerställa att de olika biotopkrav vattensalamandrarna har under olika delar av säsongen skyddas.

6 år efter den stora skogsbranden. Endast sotigt tegel vittnar om att här legat en ängslada.