Inventering

Rönningen:

2023: Mindre vattensalamander, taltrast, dubbeltrast, större hackspett, mindre hackspett, lövsångare, härmsångare, buskskvätta, ringduva, gök, törnskata, gärdsmyg och tornseglare.
2020: Större vattensalamander, skogssnäppa, törnsångare. Innan branden häckade nötkråka och kattuggla använde ladan som daggömsle.

Större vattensalamander finns i det centrala diket som löper över Rönningen. Observera att den är rödlistad och att man inte får flytta eller störa dem.

Större Vattensalamander hona fotad 20200521

Mindre Vattensalamander hane fotad 20230525