Hörnsjöfors och dammen

Byn Fors är omtalad i dokument första gången 1370. År 1571 fanns sex skattskyldiga i Fors, varav en mjölnare med kvarn vid forsen. Verksamheter som nyttjat vattnet har urminnes hävd. Hammarsmedja fanns t.ex. 1609. Noteras kan att någon produktion av vattenkrafts-el aldrig funnits och om något försök har gjorts historiskt så har det inte fungerat …

Vattenflödet September

Länsstyrelsen har varit inkopplad och fått hela bilden vid Hörnsjöfors och Hörendesjön. Vi har fått godkänt för hur vi har agerat. Uppfattningen att Hörendesjön är den stora källan och ursprunget till allt vatten som rinner i Svartån och att roten till översvämningarna i Svartån beror på hur dämmet vid Hörnsjöfors sköts och att alla problem …

Svartåns avrinningsområden och hur vatten ackumuleras till utflödet vid Västerås

En bild som visar avrinningsområdet uppströms i olika punkter från källflödena ner till Västerås. Avrinningsområdena visas i procent av värdet i Västerås (som är 770 kvadratkilometer). Klicka på artikelns rubrik för att se bilden. (Ett avrinningsområde är det område från vilket vatten dräneras till ett vattendrag uppströms en viss punkt.)

Nära Force Major

Tillflödet till sjön fortsätter i oförminskad skala. Det har runnit till ca 2 miljoner kubikmeter de senaste två dygnen från det 150 kvadratkilometer stora avrinningsområdet ovanför oss. Markerna är helt mättade i tillflödesområdena så tillflödet är enormt. Vi har tvingats till att öka utflödet till historiskt höga nivåer för att parera situationen. Sjönivån verkar just …

Extrema flöden

Tillflödet till Hörendesjön uppifrån tillrinningsområdena är enormt och har varit så i flera veckor. Markerna är mättade så mycket lite fastnar i mossar och vegetation. Tillrinningen ligger på ca 1/2 miljon kubikmeter per dygn. Sjöns tillrinningsområdet på ca 150 kvadratkilometer bidrar med så mycket vatten att sjön skulle stiga med 8cm per dag om vi …

Bromsa vattenflöden uppströms

För att bromsa vattenflöden och minska effekter av skyfall kan teknikerna med att återvilda slingrande vattendrag och återvätning av tidigare utdikade torvmossar vara gynnsamma metoder. Utdikningsprojekt gjort att vatten snabbar tar sig nedströms och bildar översvämningar istället för att fördröjas över tid.

Ännu mera regn

Under de senaste 10 dagarna har vi fått ett totalt tillflöde till Hörendesjön på ca 1,5 miljon kubikmeter vatten. Det motsvarar ca 30 cm höjning av sjön. Sjön ligger på övre dämningsgräns så vi kan inte buffra mer vatten utan måste släppa vidare vatten för att följa vattendomen.

Mycket nederbörd

Vi har de senaste 4 dagarna fått över 100mm regn. Sjön hade stigit 18cm över dämningsgräns om vi inte ökat utflödet i Hörnsjöfors. Det är flera dagars fördröjning på tillflödet uppströms ifrån som måste hanteras.