Bromsa vattenflöden uppströms

För att bromsa vattenflöden och minska effekter av skyfall kan teknikerna med att återvilda slingrande vattendrag och återvätning av tidigare utdikade torvmossar vara gynnsamma metoder. Utdikningsprojekt gjort att vatten snabbar tar sig nedströms och bildar översvämningar istället för att fördröjas över tid.

Höga vattenflöden

Vi har fått mycket regn. På två och ett halvt dygn har vi fått extremt mycket regn på kort tid samtidigt som tillflödet till sjön av samma anledning är högt från omgivningen och uppströms sjöar. Detta ska passera Hörnsjöfors. Vid extrema regn som nu drabbar oss ökas flödet där för att kompensera detta. Den landyta …