Bromsa vattenflödena

Samtidigt som de extrema vattennivåerna drabbar oss håller vi på med grävarbete i Stenbroviken. För att bromsa vattenflöden behövs fler slingrande vattendrag och återvätning av tidigare utdikade torvmossar. Detta är ett av målen med projektet i Stenbroviken. Forna tiders utdikningsprojekt har skapat problem där mossar torrlagts och där vattnet leds direkt via raka diken vidare nedströms där skapar översvämningar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *