På gång

Snart ska sluttampen på projektet starta. Det ska röjas lite mer buskar och det ska grävas en del. Detta för att åstadkomma en mer växlande miljö med vattenspeglar och vattenvägar så att vattnet sprider sig mer över hela våtmarken och inte som tidigare bara letts i ett rakt dike igenom den. Syftet är att förbättra …