Projekt

Här finner du information om olika projekt i Sörhörende och kring Hörendesjön med syfte att engagera lokala krafter både ur miljöperspektiv men också ur lokalt verksamhetsperspektiv för att utveckla bygden.

Renoveringen av Stenbrovikens våtmark är ett av dessa liksom försöken att få till en styrning av Hörendesjöns vattennivå där målet är att det lokala perspektivet lyfts och får påverka mer än vad som varit fallet tidigare.