Sörhörende och Hörendesjön

Projekt i Sörhörende och kring Hörendesjön i Västmanlands län. Förbättringar av livsmiljö med lokala initiativ och påverkan med mål att renovera Stenbrovikens våtmark, stöttning av markägare med våtmarksrenoveringar och en lokal påverkan av vattenregleringen av Hörendesjön.