Sommarflöden

En lång period av värme och frånvaro av större regn gör att flödena är mycket låga. Växtligheten tar upp det regn som kommer. Mätningar i sjön visar på mkt låga halter Pfas vilket är glädjande. d-Dna provfiske har genomförts av Länsstyrelsen. Visar förekomst av arter som redan är kända och inga överraskningar. Vattenkvaliteten i sjön …

Flödet vid Fors

Det är höga flöden i Svartån samtidigt som det börjat mattas av något. Det har varit mycket växlande väder senaste tiden, både kalla perioder och nätter som bromsat avsmältningen och dagar med flera plusgrader och sydliga vindar har tärt kraftigt på snötäcket. Tappningen har legat kring 4 kubik per sekund samtidigt som flödet i Västerås …

När börjar vårfloden?

SMHI definierar begreppet vårflod: ”Startdatum för vårfloden har beräknats som första dagen på året då flödet i vattendraget stiger över medelvattenföring (MQ) efter det lägre vinterflödet.” SMHI skriver vidare: ”När snön smälter framåt våren ökar flödet i vattendragen. Detta kallas vårflöde. I mellersta och norra Sverige sker detta vid ett tillfälle, men söder om Dalälven …

Hörnsjöfors och dammen

Byn Fors är omtalad i dokument första gången 1370. År 1571 fanns sex skattskyldiga i Fors, varav en mjölnare med kvarn vid forsen. Verksamheter som nyttjat vattnet har urminnes hävd. Hammarsmedja fanns t.ex. 1609. Noteras kan att någon produktion av vattenkrafts-el aldrig funnits och om något försök har gjorts historiskt så har det inte fungerat …

Vattenflödet September

Länsstyrelsen har varit inkopplad och fått hela bilden vid Hörnsjöfors och Hörendesjön. Vi har fått godkänt för hur vi har agerat. Uppfattningen att Hörendesjön är den stora källan och ursprunget till allt vatten som rinner i Svartån och att roten till översvämningarna i Svartån beror på hur dämmet vid Hörnsjöfors sköts och att alla problem …

Svartåns avrinningsområden och hur vatten ackumuleras till utflödet vid Västerås

En bild som visar avrinningsområdet uppströms i olika punkter från källflödena ner till Västerås. Avrinningsområdena visas i procent av värdet i Västerås (som är 770 kvadratkilometer). Klicka på artikelns rubrik för att se bilden. (Ett avrinningsområde är det område från vilket vatten dräneras till ett vattendrag uppströms en viss punkt.)

Nära Force Major

Tillflödet till sjön fortsätter i oförminskad skala. Det har runnit till ca 2 miljoner kubikmeter de senaste två dygnen från det 150 kvadratkilometer stora avrinningsområdet ovanför oss. Markerna är helt mättade i tillflödesområdena så tillflödet är enormt. Vi har tvingats till att öka utflödet till historiskt höga nivåer för att parera situationen. Sjönivån verkar just …

Extrema flöden

Tillflödet till Hörendesjön uppifrån tillrinningsområdena är enormt och har varit så i flera veckor. Markerna är mättade så mycket lite fastnar i mossar och vegetation. Tillrinningen ligger på ca 1/2 miljon kubikmeter per dygn. Sjöns tillrinningsområdet på ca 150 kvadratkilometer bidrar med så mycket vatten att sjön skulle stiga med 8cm per dag om vi …