Extrema flöden

Tillflödet till Hörendesjön uppifrån tillrinningsområdena är enormt och har varit så i flera veckor. Markerna är mättade så mycket lite fastnar i mossar och vegetation. Tillrinningen ligger på ca 1/2 miljon kubikmeter per dygn. Sjöns tillrinningsområdet på ca 150 kvadratkilometer bidrar med så mycket vatten att sjön skulle stiga med 8cm per dag om vi inte hade haft ett utflödet. Sjön är överfull och det svämmar över alla breddar både uppströms som nedströms.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *