När börjar vårfloden?

SMHI definierar begreppet vårflod: ”Startdatum för vårfloden har beräknats som första dagen på året då flödet i vattendraget stiger över medelvattenföring (MQ) efter det lägre vinterflödet.”

SMHI skriver vidare: ”När snön smälter framåt våren ökar flödet i vattendragen. Detta kallas vårflöde. I mellersta och norra Sverige sker detta vid ett tillfälle, men söder om Dalälven sker vinterflöden eftersom det inte är ihållande minusgrader på vintern vilket ger en del flöden även vintertid. Därför finns denna indikator bara för Dalälven och norrut.”

Hos oss har vi haft växlande väder under hela vintern med flera tillfällen med ihållande regn. Medelflödet i Svartån vid Hörnsjöfors har länge legat över medelvattenföringen. Hos oss har alltså vårfloden redan börjats eller pågått till och från under vintern. Starten av vårfloden alltså är inte ett precist begrepp som vi kan använda i våra trakter på samma sätt som SMHI konstaterar. Vattendomar som hänvisar till vårflodens start kanske stämde med verkligheten för 80 år sedan men gör inte det längre.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *