Nära Force Major

Tillflödet till sjön fortsätter i oförminskad skala. Det har runnit till ca 2 miljoner kubikmeter de senaste två dygnen från det 150 kvadratkilometer stora avrinningsområdet ovanför oss. Markerna är helt mättade i tillflödesområdena så tillflödet är enormt. Vi har tvingats till att öka utflödet till historiskt höga nivåer för att parera situationen. Sjönivån verkar just nu vara stabil och vi hoppas kunna strypa i takt med att tillflödet förhoppningsvis lugnar sig förutsatt att det inte fortsätter regna på samma sätt framöver.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *