Vattenflödet September

Länsstyrelsen har varit inkopplad och fått hela bilden vid Hörnsjöfors och Hörendesjön. Vi har fått godkänt för hur vi har agerat.

Uppfattningen att Hörendesjön är den stora källan och ursprunget till allt vatten som rinner i Svartån och att roten till översvämningarna i Svartån beror på hur dämmet vid Hörnsjöfors sköts och att alla problem skulle vara lösta om luckorna i Hörnsjöfors hölls stänga eller ströps faller på sin orimlighet. Vattnet kan bara ta en väg och det är nedåt. Hörendesjön är ingen dämningsreservoar för alla nedström och även om den vore det så skulle den inte kunna svälja allt vatten. Det enda som kan åstadkommas är en viss fördröjning sedan måste vattnet vidare.

Faktum är att av det vatten som når Västerfärnebo så kommer mindre än hälften från utflödet vid Hörnsjöfors. Majoriteten kommer via Prästhytteån och Gorgenområdet. Och av det vatten som kommer till Västerås har mer än 80% inte ens passerat Hörendesjön. Så att ansvaret för översvämningarna i Svartån skulle ligga på dämmet vid Hörnsjöfors är nog lite fel. Räkna gärna själva så förstår ni mer. Vid intresse av diskussion och utbyte får ni gärna kontakta oss.

Det skulle vara bra om länsstyrelsen och vattensamordningen i Västmanland kunde reda ut ovanstående frågor och informera allmänheten om hur det förhåller sig. Det skulle nog hjälpa till.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *