Situationen ser ljusare ut

Vattnet har börjat sjunka. Eller rättare sagt tillrinningen har minskat. Länsstyrelsen har varit inkopplad och fått hela bilden vid Hörnsjöfors och Hörendesjön. Vi har fått godkänt för hur vi har agerat.

Vi har nåtts av ett antal påhopp och sura miner av personer som verkar tro att Hörendesjön är den stora källan och ursprunget till allt vatten som rinner i Svartån. Att roten till översvämningarna i Svartån beror på hur dämmet vid Hörnsjöfors sköts. Det finns en uppfattning om att alla problem skulle vara lösta om luckorna i Hörnsjöfors hölls stänga eller ströps.

Nu fungerar det inte så. Vattnet kan bara ta en väg och det är nedåt. Vid såhär stora skyfall finns det inget som kan stoppa vattnet. Hörendesjön är ingen reservoar och även om den vore det så skulle den inte kunna svälja allt vatten. Den kan bara bromsa en kort tid vilken den har gjort nu i Augusti men sen måste vattnet vidare.

Faktum är att av det vatten som når Västerfärnebo så kommer mindre än hälften från utflödet vid Hörnsjöfors. Majoriteten kommer via Prästhytteån och Gorgenområdet. Och av det vatten som kommer till Västerås har mer än 80% inte ens passerat Hörendesjön. Så att ansvaret för översvämningarna i Svartån skulle ligga på dämmet vid Hörnsjöfors är nog lite fel. Räkna gärna själva så förstår ni mer. Vid intresse av diskussion och utbyte får ni gärna kontakta oss direkt istället för att lägga inlägg på webben.

Det skulle vara bra om länsstyrelsen och vattensamordningen i Västmanland kunde reda ut ovanstående frågor och informera allmänheten om hur det förhåller sig. Det skulle nog hjälpa till.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *