Skapande av vattenvägar i Stenbroviken klart

Skapande av vattenvägar och öppna vattenytor är nu klart. Vi har grävt fram en massa torv som vi planerat ut så att det inte ska täcka för mkt av vegetationen och samtidigt inte bli stora högar. Ett par öar har skapats så att fågel kan häcka utan att räven ska komma åt ägg och ungar. Vattenvägen är ca 50-80cm djup och vi hoppas att inte torven som finns under detta djup ska flyta upp. Tack för bra utfört arbete Arne och Torgny på LVR lindings våtmarksrestaurering AB och Sören på Sören Eriksson Våtmark AB som gjort detta möjligt!

Läs mer under ”www.sörhörende.se/stenbrovikens våtmark/status/

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *