Vattenstatus i början av November

Mer regn och höga flöden igen. Det stiger snabbt när markerna inte tar upp något vatten utan att det bara rinner av. Intressant att notera är att under den tid vi nu legat på väldigt lågt utflöde från Hörendesjön så har ändå marker nedströms sjön översvämmats av andra flöden om tex Prästhytteån etc.

Det är konstaterat att dämmet vid Hörnsjöfors har historisk legitimitet och inte är skapad för vattenkraftsändamål. De eventuella ambitioner i den riktningen är övergivna sedan länge. Dammen och dämmet sköts nu av en ideell förening med målet att värna lokal miljö och kulturhistoria.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *