Svartåns avrinningsområden och hur vatten ackumuleras till utflödet vid Västerås

En bild som visar avrinningsområdet uppströms i olika punkter från källflödena ner till Västerås. Avrinningsområdena visas i procent av värdet i Västerås (som är 770 kvadratkilometer).
Klicka på artikelns rubrik för att se bilden.

(Ett avrinningsområde är det område från vilket vatten dräneras till ett vattendrag uppströms en viss punkt.)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *